Tag: marketing online

LÀM SAO ĐỂ BÁN HÀNG TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ?

Trước tiên, mọi người cần hiểu vấn đề cơ bản trước đã ! Facebook, Zalo, Instagram,…. đều là các MXH lớn mà mục đích tồn tại của nó là để mọi người tham gia kết nối và chia sẻ. Giống như cuộc sống hàng ngày, bạn giao tiếp với mọi người, bạn chia sẻ suy […]

Read more